Bli en mikrohyttevenn!

Selvsagt skal du få fordeler ved å være en trofast gjest hos oss.

Ikke bare tar du del i vårt fordelsprogram som gir deg rabatter på overnatting, men for hver gang du vender tilbake til oss blir du bedre kjent med mikrohyttene, området og oss som bor her. Du husker hvor du gikk tur sist, og kanskje nye steder som du ikke rakk å utforske. Alt blir mye enklere for deg - og for oss.

Fordelsprogram:
1. besøk betaler du til ordinær pris
2. besøk får du 25% rabatt på overnattingen
3. besøk betaler du til ordinær pris
4. besøk får du 50% rabatt på overnattingen
5. besøk betaler du til ordinær pris
6. besøk får du overnattingen GRATIS!

Vilkår:
* Fordelsprogrammet trer i kraft 1.11.2018.
* Fordelsprogrammet er personlig og kan ikke overdras til andre.
* Rabatten gis kun på selve overnattingen inkl. vask og sengetøy.
* Ekstra pakker og/eller tjenester beregnes det ordinær pris på.
* Alle besøk må være betalt/bestilt til ordinær pris for å kunne klatre et trinn oppover rabattstigen.
* Det må være minst 24 timer mellom to opphold for at siste opphold skal kunne telle med i rabattprogrammet.
* Gavekort utgitt av Mikrohyttene eller 3. part teller kun i fordelsprogrammet ved 1. gangs besøk.
* Fordelsprogrammet kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.

Medlemskap:
Fordelsprogrammet er automatisk, uforpliktende og gratis.

Tvist og opphør:
Ved uenighet om fordelsprogrammet må man sende en e-post til Mikrohyttene og begrunne sitt krav. Et eventuellt vedtak fra Mikrohyttene er endelig og kan ikke bringes videre til rettsapparatet.
Mikrohyttene forbeholder seg retten til å avvikle rabattprogrammet uten ytterligere varsling.