Leiebetingelser og vilkår for Mikrohyttene

Alle gjester er forpliktet til å gjøre seg kjent med å følge våre leiebetingelser og vilkår samt husreglene som er oppslått på hyttene ved opphold og overnatting hos Mikrohyttene.

1. Bestilling, betaling, bekreftelse og depositum

En bestilling av opphold hos oss inkludert eventuelle pakker og tjenester er en personlig avtale mellom bestiller og Mikrohyttene. Den som bestiller et opphold må være over 20 år og er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og for alle i samme reisefølge. Bestiller er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av leiesummen samlet og eventuellt erstatning for skade som måtte oppstå under oppholdet.

Bestilling kan foretas via vår online booking, sosiale medier, e-post, sms eller muntlig. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette må skje via e-post til Mikrohyttene.

Bestillingen er endelig og bindende for begge parter når en manuell bekreftelse er sendt på e-post fra oss. Før en manuell bekreftelse er sendt ut kan begge parter fritt kansellere bestillingen.

Du vil motta pris på oppholdet samt betalingsinformasjon samtidig med bookingbekreftelsen. FORFALL ER OMGÅENDE via Vipps app etter at bookingbekreftelse og faktura er mottatt, eller frem til 1. arbeidsdag hvis bankoverføring benyttes. Mikrohyttene tar forbehold om feil i bookingbekreftelsen.

Depositum. Alle leietagere må betale et depositum på NOK 1000,- før innsjekk kan finne sted. Når depositum er betalt vil du motta en dørkode til hytta og fellesområdet Smia. I særskilte tilfeller kan et høyere depositum kreves. Depositumet er som sikkerhet for eventuell skade/erstatning i henhold til våre leiebetingelser og vilkår samt våre husregler som er oppslått på hver hytte. Du vil få et varsel av oss innsjekksdagen for hvordan du går frem for å betale depositumet. Hvis du av forskjellige årsaker ikke har mottatt noe varsel må du betale depositumet på stedet ved innsjekk. Dette kan gjøres kontant eller via kortterminal. Dersom alt er i orden etter avreise blir depositumet tilbakebetalt innen 48 timer etter utsjekk.

Hvis faktura utstedt fra oss ikke er registrert betalt ved forfall og etter purring forbeholder vi oss retten til uten ytterligere varsel å kansellere hele oppholdet. Tidligere innbetalt beløp, også ved bruk av gavekort vil da ikke bli tilbakebetalt.

Det er ikke tillatt å videreselge eller på annen måte overdra et opphold som er inngått mellom bestiller og Mikrohyttene. Ved tvil om det er bestiller som sjekker inn kan man bli spurt om å vise ID. Hvis dette ikke imøtegåes vil innsjekk bli nektet og oppholdet kansellert. Innbetalt beløp vil ikke bli tilbakebetalt.

2. Leieprisen

Våre priser er oppgitt i NOK og dekker leie av hytte, hyttevask, lån av sengetøy med dyner og puter, toalettpapir, oppvaskklut, opptørkshåndkle, rengjøringsartikler, strøm, gass og ved til oppvarming inne i hytta. Merk! Oppvasken må du ta selv samt generell rydding i hytta og på uteområdene.

3. Endring og Kansellering

Mikrohyttene tibakebetaler ikke penger for opphold som kanselleres. Sjekk din reiseforsikring om den dekker kanselleringen. Husk at det ikke er tillatt å videreselge eller på annen måte overdra et opphold som er inngått mellom deg som bestiller og Mikrohyttene. Da kan gjestene som har kjøpt eller fått gavekort av deg risikere å bli stoppet og nektet innsjekk.

Endring av bestilling kan gjøres inntil 14 dager før ankomst mot et endringsgebyr på kr 300,-. Endrer du til en tidligere dato koster det ingen ting.

Ved kansellering mer enn 14 dager før ankomst gjøres leiesummen inkludert pakker og tjenester om til et gavekort minus et administrasjonsgebyr på 25% av gavekortverdien. Gavekortet får en varighet på 1 år.

Merk! Opphold som er bestilt med gavekort kan ikke kanselleres og omgjøres til nytt gavekort, men vi blir glad hvis du sier i fra til oss. Klarer vi å få leid ut i den perioden du skulle vært hos oss vil du bli tilgodesett neste gang du bestiller hos oss. Et opphold bestilt med gavekort kan derimot endres i henhold til våre leiebetingelser.

Kansellering av opphold 14 dager eller mindre før ankomst kan ikke endres til gavekort eller på annen måte kompenseres.

Endring eller avbestilling av opphold må skje skriftlig på e-post til: kundeservice@mikrohyttene.no.

4. Gavekort

Mikrohyttene selger gavekort på overnatting og tjenester.

Våre gavekort har normalt en gyldighet på 1 år og inneholder en ID og en utløpsdato samt verdien på gavekortet. Utløpsdato er siste dato som overnatting må finne sted. NB! Gavekort som er sponset eller solgt på kampanje kan ha andre vilkår og en annen utløpsdato enn 1 år.

Gavekortet kan ikke benyttes på tilbudskampanjer eller løses inn i kontanter.

Alle gavekort kan forlenges med 1 år ekstra. Unntak er våre sponsede gavekort uten oppgitt beløp.
Forlengelse av Mikrohyttene gavekort: Kostnad: 25% av gavekortverdien. En forlengelse av utløpsdatoen må være avtalt og kostnaden for forlengelse innbetalt til oss før gavekortet går ut på dato.

Forlengelse av YouWish gavekort: Kostnad: 50% av gavekortverdien. Dette beløpet blir trukket fra slik at pålydende blir redusert med 50% av opprinnelig verdi. Det blir da utstedt et nytt gavekort fra oss. Merk! YouWish gavekortet må være gyldig og kunne løses inn hos 3. part før vi kan forlenge utløpsdatoen.

5. Tilleggstjenester, aktiviteter og pakker

Mikrohyttene tilbyr aktiviteter og diverse tilvalgspakker. Disse ytelsene kan bestilles samtidig med reservasjon av hytta, eller under oppholdet. Betaling for ovenstående kan foretas med kort, kontant eller ved bruk av Vipps. Les mer om våre tilleggstjenester, pakker og pris på våre nettsider.
Forhåndsbetalte tilleggstjenester eller pakker som ikke blir benyttet gir ingen rett til refusjon. Det kan gjøres unntak fra dette hvis årsaken ligger hos Mikrohyttene.

Vedpakken til bålpanne og Smia er beregnet for inntil 3 timer fyring. Skal du fyre mer enn dette må du kjøpe en ny vedpakke hver 3. time.

Merk! Pakker, varer eller tjenester som blir tatt i bruk før de har blitt betalt belastes med dobbel pris.

6. Ankomst og avreise

Se våre nettsider for tidspunkt for inn og utsjekk. Avtale om senere innsjekk må gjøres minst 24 timer før ankomst. Ved NoShow uten avtale om sen innsjekk blir bestillingen kansellert uten ytterligere varsel. Mikrohyttene kan da fritt disponere eller leie ut objektet til andre. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Det er ca 2,5 km grusvei gjennom skogen og inn til gården. Parker på anvist plass på gårdstunet. Det er ikke lov å kjøre bil inn til hyttene. Unntaket er Torv der du kan parkere ved døra. Veien er godt vedlikeholdt og på vinteren blir den brøytet ved behov. Vi anbefaler likevel å ha med kjettinger som er tilpasset og testet på bilen. Fra gården og til hyttene og Smia blir også gangstiene brøytet.

Tidligere innsjekk eller senere utsjekk er mulig om det ikke er andre gjester i hyttene. Dette må avtales med Mikrohyttene dagen før oppholdet. Overskridelse av utsjekktidspunktet medfører en ekstra kostnad på kr 1000,- pr påbegynt time.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om hytta ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen.

7. Opphold og utsjekk

I mikrohyttene Kronen, Dristig og Torv er det et tak på antall personer som kan bo i hyttene. Se våre nettsider for oppdatert informasjon om hvor mange dere kan være i hver hytte.

Mikrohyttene er ikke et party-sted. Ved fyll og bråk vil man bli bortvist fra hyttene. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Hvis du ønsker å invitere venner eller familie på dagsbesøk under ditt opphold må dette avtales på forhånd med Mikrohyttene. Det vil påløpe en kostnad pr person på minimum kr 300,- for dagsbesøk.

Det er mulig å slå opp telt på området rundt hytta under ditt opphold. Kontakt oss for avtale og pris.

Dersom hytta eller uteområdet benyttes av flere personer enn avtalt uten godkjennelse av Mikrohyttene vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker og i ytterste konsekvens kansellering av opphold og bortvisning. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Leietager plikter å følge husreglene som er oppslått på hytta. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Sengetøy skal ved utsjekk tas av og legges i bagen som det kom i. Det er ikke tillatt å bruke eget sengetøy, soveposer, lakenposer etc. Hytta skal være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Mikrohyttene forbeholder seg retten til å etterfakturere bestiller for manglende rydding, skader etc.

Hyttene er røykfrie, og det må vises særdeles hensyn ved røyking utendørs grunnet skogbrannfaren. Sneiper kastes i bålpanne. Snusposer kastes i søpla. Røyking i hyttene eller i andre bygninger på området vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,-

Leietaker må også sørge for at hytta forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, skal det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Uteområdet skal ryddes før avreise.

8. Kjæledyr

Kjæledyr er ikke under noen omstendigheter tillatt i hyttene eller på området forøvrig. Brudd på dette vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,- i tillegg til øyeblikkelig utkastelse. Innbetalt beløp vil ikke bli tilbakebetalt.

9. Mangler ved hytta

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til hytta, må det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Ta gjerne bilder. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Mikrohyttene. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i hytta må følges.

Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Mikrohyttene.

Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til prisreduksjon. Dårlig rengjort hytte må rapporteres til Mikrohyttene umiddelbart etter innsjekk så vi kan rette opp i forholdet.

Fasiliteter som måtte finnes på hytta, og som ikke er beskrevet i presentasjonen (og dermed ikke er inkludert i leiesummen), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet er opplyst. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.

Mikrohyttene har rett til, innen rimelig frist til å rette opp feil og/eller at mangler utbedres.

Dersom leietaker forlater hytta grunnet mangel uten å ha underrettet Mikrohyttene, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, kan Mikrohyttene heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.

Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Mikrohyttene.

10. Nøkler og veibeskrivelse

Når oppholdet er registrert betalt vil du motta praktisk informasjon om veibeskrivelse, nøkler og låsekode.

11. Force Majeure

Mikrohyttene hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, ekstreme værforhold, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.

12. Gyldig versjon og oppdatering

Oppdatert gyldig versjon av våre leiebetingelsene finner du på våre nettsider.
Versjon: 2.19. Oppdatert 29.9.2019