Leiebetingelser for Mikrohyttene

Ved å trykke på knappen "SEND DIN BESTILLING" på vårt online skjema har du godkjent følgende leiebetingelser:

1. Bestilling, betaling, bekreftelse og angrefrist

En bestilling av opphold hos oss inkludert eventuelle pakker og tjenester er en personlig avtale mellom bestiller og Mikrohyttene. Den som bestiller et opphold må være over 20 år og er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og for alle i samme reisefølge. Bestiller er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av leiesummen samlet og eventuellt erstatning for skade som måtte oppstå under oppholdet.

En bestilling kan foretas via vår online booking, sosiale medier, e-post, sms eller muntlig. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette må skje via e-post til Mikrohyttene. Våre leiebetingelser vil også gjelde for bestillinger som er gjort i henhold til ovenstående.

Du vil motta pris på oppholdet samt betalingsinformasjon samtidig med bookingbekreftelsen. Standard forfall er omgående via Vipps app etter at bookingbekreftelse og faktura er mottatt, eller frem til 1. arbeidsdag hvis bankoverføring benyttes. Mikrohyttene tar forbehold om feil i bookingbekreftelsen.

Depositum. Hvis du ønsker å vaske hytta selv setter vi krav til at dette blir skikkelig gjort. Før innsjekk vil du måtte betale et depositum på kr 500,-. Dette blir refundert når hyttevasken er kontrollert og godkjent. Mikrohyttene forbeholder seg retten til å holde tilbake depositumet for erstatning av skader eller andre forhold som måtte oppstå.

Hvis faktura utstedt fra oss ikke er registrert betalt ved forfall forbeholder vi oss retten til, uten forvarsel å kansellere hele oppholdet.

Det er ikke tillatt å videreselge eller på annen måte overdra et opphold som er inngått mellom bestiller og Mikrohyttene. Ved tvil om det er bestiller som sjekker inn kan man bli spurt om å vise ID. Hvis dette ikke imøtegåes vil innsjekk bli nektet og oppholdet kansellert. Innbetalt beløp vil ikke bli tilbakebetalt.

2. Leieprisen

Våre priser er oppgitt i NOK og dekker leie av hytte, lån av sengetøy med dyner og puter, toalettpapir, oppvaskklut, opptørkshåndkle, rengjøringsartikler, strøm, gass og ved til oppvarming inne i hytta.

3. Avbestilling og endring

Avbestilling av opphold må skje skriftlig på e-post til: kundeservice@mikrohyttene.no.

Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomst gjøres leiesummen inkludert pakker og tjenester om til et gavekort minus et administrasjonsgebyr på kr 500,-. Gavekortet får en varighet på 1 år.

Avbestilling under 30 dager før ankomst gir ingen rett til tilbakebetaling.

Endring av bestilling kan gjøres inntil 30 dager før ankomst. Et endringsgebyr på kr 300,- tilkommer.

4. Gavekort

Mikrohyttene selger gavekort på overnatting og tjenester. Les mer på vår nettsider.

Gavekortet har en gyldighet på 1 år og inneholder en ID og en utløpsdato samt verdien på gavekortet. Utløpsdato er siste dato som overnatting må finne sted. NB! Gavekort som er solgt på kampanje kan ha en annen utløpsdato enn 1 år.

Gavekort kan ikke benyttes på tilbudskampanjer eller løses inn i kontanter.

Merk! Opphold som er bestilt med gavekort kan ikke avbestilles og omgjøres til nytt gavekort. Kansellerer man et opphold som er bestilt med et gavekort er pengene tapt. Et opphold bestilt med gavekort kan derimot endres i henhold til våre leiebetingelser.

Alle gavekort kan forlenges med 1 år ekstra.
Forlengelse av Mikrohyttene gavekort: Kostnad: 25% av gavekortverdien. En forlengelse av utløpsdatoen må være avtalt og kostnaden for forlengelse innbetalt til oss før gavekortet går ut på dato.

Forlengelse av YouWish gavekort: Kostnad: 25% av gavekortverdien. Dette beløpet blir trukket fra slik at pålydende blir redusert med 25% av opprinnelig verdi. Det blir da utstedt et nytt gavekort fra oss. Merk! YouWish gavekortet må være gyldig og kunne løses inn hos 3. part før vi kan forlenge utløpsdatoen.

5. Tilleggstjenester, aktiviteter og pakker

Mikrohyttene tilbyr aktiviteter og diverse tilvalgspakker. Disse ytelsene kan bestilles samtidig med reservasjon av hytta, eller under oppholdet. Betaling for ovenstående kan foretas med kort, kontant eller ved bruk av Vipps. Les mer om våre tilleggstjenester, pakker og pris på våre nettsider.
Forhåndsbetalte tilleggstjenester eller pakker som ikke blir benyttet gir ingen rett til refusjon. Det kan gjøres unntak fra dette hvis årsaken ligger hos Mikrohyttene.

6. Ankomst og avreise

Se våre nettsider for tidspunkt for inn og utsjekk. Avtale om sen innsjekk må gjøres senest 24 timer før innsjekk. Ved NoShow uten avtale om sen innsjekk blir bestillingen kansellert. Mikrohyttene kan da fritt disponere eller leie ut objektet til andre. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert. Gratis parkering på Ranchen.

Tidligere innsjekk eller senere utsjekk er mulig om det ikke er andre gjester i hyttene. Dette må avtales med Mikrohyttene dagen før oppholdet. Overskridelse av utsjekktidspunktet medfører en ekstra kostnad på kr 1000,- pr påbegynt time.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om hytta ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen.

7. Opphold i hytta og rengjøring

I mikrohyttene Kronen, Dristig og Torv er det et tak på antall personer som kan bo i hyttene. Se våre nettsider for oppdatert informasjon om hvor mange dere kan være i hver hytte.

Mikrohyttene er ikke et party-sted. Ved fyll og bråk vil man riskere å bli bortvist fra hyttene. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Hvis du ønsker å invitere venner eller familie på dagsbesøk under ditt opphold må dette avtales på forhånd med Mikrohyttene. Det vil påløpe en kostnad pr person på minimum kr 300,- for dagsbesøk.

Det er mulig å slå opp telt på området rundt hytta under ditt opphold. Kontakt oss for avtale og pris.

Dersom hytta eller uteområdet benyttes av flere personer enn avtalt uten godkjennelse av Mikrohyttene vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker og i ytterste konsekvens kansellering av opphold og bortvisning. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Leietager plikter å lese og følge bruksreglene som er oppslått på hytta. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Sengetøy skal ved utsjekk tas av og legges i bagen som det kom i. Hytta skal være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Mikrohyttene forbeholder seg retten til å etterfakturere bestiller for manglende rydding, skader etc.

Hyttene er røykfrie, og det må vises særdeles hensyn ved røyking utendørs grunnet skogbrannfaren. Sneiper kastes i bålpanne. Snusposer kastes i søpla. Røyking i hyttene eller i andre bygninger på området vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,-

Leietaker må også sørge for at hytta forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, skal det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Uteområdet skal ryddes før avreise.

8. Kjæledyr

Kjæledyr er ikke under noen omstendigheter tillatt i hyttene eller på området forøvrig. Brudd på dette vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,- i tillegg til øyeblikkelig utkastelse. Innbetalt beløp vil ikke bli tilbakebetalt.

9. Mangler ved hytta

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til hytta, må det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Ta gjerne bilder. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Mikrohyttene. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i hytta må følges.

Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Mikrohyttene.

Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til prisreduksjon. Dette må rapporteres til Mikrohyttene umiddelbart etter innsjekk.

Fasiliteter som måtte finnes på hytta, og som ikke er beskrevet i presentasjonen (og dermed ikke er inkludert i leiesummen), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet er opplyst. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.

Mikrohyttene har rett til, innen rimelig frist til å rette opp feil og/eller at mangler utbedres.

Dersom leietaker forlater hytta grunnet mangel uten å ha underrettet Mikrohyttene, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, kan Mikrohyttene heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.

Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Mikrohyttene.

10. Nøkler og veibeskrivelse

Når oppholdet er registrert betalt vil du motta praktisk informasjon om veibeskrivelse, nøkler og låsekode.

11. Force Majeure

Mikrohyttene hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, ekstreme værforhold, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.

12. Gyldig versjon og oppdatering

Oppdatert versjon av våre leiebetingelsene finner du på våre nettsider.
Leiebetingelsene ble sist oppdatert 12.8.2019