Leiebetingelser og vilkår for Mikrohyttene

Alle gjester er forpliktet til å gjøre seg kjent med å følge våre leiebetingelser og vilkår samt husreglene som er oppslått på hyttene og i smia ved opphold og overnatting hos Mikrohyttene.

1. Bestilling, betalingsvilkår, manglende betaling og depositum

BESTILLING
En bestilling av opphold hos Mikrohyttene inkludert eventuelle pakker og tjenester er en personlig avtale mellom bestiller og Mikrohyttene. Den som bestiller et opphold må være over 20 år og er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og for alle i samme reisefølge. Bestiller er økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av leiesummen samlet og eventuellt erstatning for skade og uhell som måtte oppstå under oppholdet.

En bestilling kan foretas via våre nettsider, sosiale medier, e-post, sms eller muntlig. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette må skje på e-post til kundeservice@mikrohyttene.no.

BETALINGSVILKÅR
Standard betalingsvilkår er netto pr 24 timer eller omgående hvis det er mindre enn 7 dager til innsjekk. Når din bestilling er manuelt bekreftet av oss vil du motta en bookingbekreftelse og en faktura på e-post med total pris for oppholdet inkludert pakker og tjenester. En betalingslink vil bli sendt på e-post eller sms. Du kan også betale til vår Vippskonto #16669.
Mikrohyttene tar forbehold om feil i bookingbekreftelsen.

MANGLENDE BETALING (oppdatert 5.2.2020
Hvis din bestilling ikke er registrert betalt innen 24 timer fra faktura ble utsendt vil din bestilling automatisk bli kansellert uten ytterligere varsel. Hvis deler av din bestilling allerede er betalt, også via innløst gavekort vil beløpet bli omgjort til et gavekort minus et administrasjonsgebyr på 25% av innbetalt beløp. Dette gavekortet vil få en varighet på kun 3 måneder.

DEPOSITUM
Alle leietagere må betale et depositum på NOK 1000,-. Depositumet må være betalt før innsjekk kan finne sted og senest kl 20.00 innsjekksdagen. Når depositum er betalt vil man motta en dørkode til hytta og fellesområdet Smia. I særskilte tilfeller kan et høyere depositum kreves. Depositumet er som sikkerhet for eventuell uhell, skade eller annet i henhold til våre leiebetingelser og vilkår samt våre husregler som er oppslått på hver hytte.

Depositumet skal vippses til mobilnummer 47999666 (Per Inge Isaksen). Dette er gebyrfritt.

Hvis du av forskjellige årsaker ikke har mottatt noe varsel eller betalt på forhånd må du betale depositumet på stedet ved innsjekk. Betaler du depositumet med kort vil det tilkomme et kortgebyr på kr 50,-.

Dersom alt er i orden på hytta, i smia og uteområdet etter avreise blir depositumet tilbakebetalt innen 48 timer etter utsjekk.

2. Leieprisen

Våre priser er oppgitt i NOK og dekker leie av hytte, hyttevask, lån av sengetøy inkludert dyner og puter, toalettpapir, oppvaskklut, opptørkshåndkle, rengjøringsartikler, strøm, gass og ved til oppvarming inne i hytta. Merk! Ved utsjekk må man ta oppvasken, tørke av bord og kjøleskap, ta av sengetøy samt rydde i hytta og uteområdet.

Fri bruk av Smia er inkludert i leieprisen. Egne regler for bruk er oppslått i Smia. Smia kan ikke benyttes etter kl 11 avreisedagen.

3. Endring og Avbestilling

Du kan endre din bestilling inntil 14 dager før ankomst mot et gebyr på kr 300,-. Endrer du til en tidligere dato påløper det ikke et endringsgebyr.

Ved avbestilling mer enn 14 dager før ankomst gjøres leiesummen inkludert pakker og tjenester om til et gavekort minus et gebyr på 25% av totalsummen. NB! Opphold bestilt via gavekortleverandøren YouWish kan ikke avbestilles.

Avbestilling av opphold 14 dager eller mindre før ankomst kan ikke endres til gavekort eller på annen måte kompenseres.

Endring eller avbestilling av opphold må skje skriftlig på e-post til: kundeservice@mikrohyttene.no.

Det er ikke er tillatt å videreselge eller på annen måte overdra et opphold som er inngått mellom deg som bestiller og Mikrohyttene. Ved tvil om det er bestiller som sjekker inn kan man bli spurt om å vise ID. Hvis dette ikke imøtegåes vil innsjekk bli nektet og oppholdet kansellert. Innbetalt beløp vil ikke bli refundert.

4. Gavekort

Mikrohyttene selger gavekort som fritt kan brukes på overnatting, pakker og tjenester. Gavekortet kan ikke benyttes på tilbudskampanjer eller løses inn i kontanter.

Gavekort solgt fra 1.12.2019 har ikke utløpsdato påskrevet. I hht. til norsk lov har gavekort uten påskrevet utløpsdato en gyldighet på 3 år. Overnatting må da finne sted innen 3 år fra utskriftsdato.

Gavekort solgt før 1.12.2019 har normalt en gyldighet på 1 år med en påskrevet utløpsdato. Utløpsdato er siste dato som overnatting må finne sted.

NB! Gavekort som er sponset eller solgt på kampanje kan ha andre vilkår og utløpsdato enn beskrevet ovenfor.

Har du ikke rukket å overnatte innen fristene som er beskrevet ovenfor har du ikke krav på å utvide fristen eller få pengene tilbake uansatt hviken årsak som ligger til grunn.

5. Tilleggstjenester, aktiviteter og pakker

Mikrohyttene tilbyr aktiviteter og diverse tilvalgspakker. Disse ytelsene kan bestilles samtidig med reservasjon av hytta, eller under oppholdet. Betaling for ovenstående kan foretas med kort, kontant eller ved bruk av Vipps. Les mer om våre tilleggstjenester, pakker og pris på våre nettsider.
Forhåndsbetalte tilleggstjenester eller pakker som ikke blir benyttet gir ingen rett til refusjon. Det kan gjøres unntak fra dette hvis årsaken ligger hos Mikrohyttene.

Vedpakken til bålpanne og Smia er beregnet for inntil 3 timer fyring. Skal du fyre mer enn dette må du kjøpe en ny vedpakke hver 3. time.

Merk! Pakker, varer eller tjenester som blir tatt i bruk før de har blitt betalt belastes med dobbel pris.

6. Ankomst og avreise

Se våre nettsider for tidspunkt for inn og utsjekk. Avtale om senere innsjekk må gjøres minst 24 timer før ankomst. Ved betalt depositum og NoShow uten avtale om sen innsjekk vil du få et varsel på sms eller e-post om at du har uteblitt. Besvares ikke denne innen 30 minutter vil ditt opphold bli kansellert uten ytterligere varsel.

Hvis man ikke har avtalt senere innsjekk og depositumet heller ikke er betalt innen kl 20.00 innsjekksdagen vil ditt opphold automatisk bli kansellert. Dette kan ikke under noen omstendighet omgjøres.

Ved en kansellering av opphold fra vår side grunnet ovenstående vil Mikrohyttene fritt kunne disponere eller leie ut objektet til andre. Innbetalt leie, depositum eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Det er ca 2,5 km grusvei gjennom skogen og inn til gården. Parker på anvist plass på gårdstunet. Det er ikke lov å kjøre bil inn til hyttene. Unntaket er Torv der du kan parkere ved døra. Veien er godt vedlikeholdt og på vinteren blir den brøytet ved behov. Vi anbefaler likevel å ha med kjettinger som er tilpasset og testet på bilen. Fra gården og til hyttene og Smia blir også gangstiene brøytet.

Tidligere innsjekk eller senere utsjekk er mulig om det ikke er andre gjester i hyttene. Dette må avtales med Mikrohyttene dagen før oppholdet. Overskridelse av utsjekktidspunktet medfører en ekstra kostnad på kr 1000,- pr påbegynt time.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om hytta ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen.

7. Opphold og utsjekk

I mikrohyttene Kronen, Dristig og Torv er det et tak på antall personer som kan bo i hyttene. Se våre nettsider for oppdatert informasjon om hvor mange dere kan være i hver hytte.

Mikrohyttene er ikke et party-sted. Ved fyll og bråk vil man bli bortvist fra hyttene. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Hvis du ønsker å invitere venner eller familie på dagsbesøk under ditt opphold må dette avtales på forhånd med Mikrohyttene. Det vil påløpe en kostnad pr person på minimum kr 300,- for dagsbesøk.

Det er mulig å slå opp telt på området rundt hytta under ditt opphold. Kontakt oss for avtale og pris.

Dersom hytta eller uteområdet benyttes av flere personer enn avtalt uten godkjennelse av Mikrohyttene vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker og i ytterste konsekvens kansellering av opphold og bortvisning. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert.

Leietager plikter å følge husreglene som er oppslått på hytta. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Sengetøy skal ved utsjekk tas av og legges i bagen som det kom i. Det er ikke tillatt å bruke eget sengetøy, soveposer, lakenposer etc. Hytta skal være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Vann og ved som er brukt skal også etterfylles før avreise. Mikrohyttene forbeholder seg retten til å etterfakturere bestiller for manglende rydding, skader etc.

Hyttene er røykfrie, og det må vises særdeles hensyn ved røyking utendørs grunnet skogbrannfaren. Sneiper kastes i bålpanne. Snusposer kastes i søpla. Røyking i hyttene eller i andre bygninger på området vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,-

Leietaker må også sørge for at hytta forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, skal det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Uteområdet skal ryddes før avreise.

8. Kjæledyr

Kjæledyr er ikke under noen omstendigheter tillatt i hyttene eller på området forøvrig. Brudd på dette vil medføre et rengjøringsgebyr på kr 5000,- i tillegg til øyeblikkelig utkastelse. Innbetalt beløp vil ikke bli tilbakebetalt.

9. Mangler ved hytta

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til hytta, må det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Ta gjerne bilder. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Mikrohyttene. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i hytta må følges.

Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Mikrohyttene.

Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til prisreduksjon. Dårlig rengjort hytte må rapporteres til Mikrohyttene umiddelbart etter innsjekk så vi kan rette opp i forholdet.

Fasiliteter som måtte finnes på hytta, og som ikke er beskrevet i presentasjonen (og dermed ikke er inkludert i leiesummen), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet er opplyst. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.

Mikrohyttene har rett til, innen rimelig frist til å rette opp feil og/eller at mangler utbedres.

Dersom leietaker forlater hytta grunnet mangel uten å ha underrettet Mikrohyttene, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, kan Mikrohyttene heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.

Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Mikrohyttene.

10. Nøkler og veibeskrivelse

Når oppholdet er registrert betalt vil du motta praktisk informasjon om veibeskrivelse, nøkler og låsekode.

11. Force Majeure

Mikrohyttene hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, ekstreme værforhold, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.

12. Gyldig versjon og oppdatering

Oppdatert gyldig versjon av våre leiebetingelsene finner du på våre nettsider.
Versjon: 1.20. Oppdatert 5.02.2020