Leiebetingelser for Mikrohyttene

Ved å trykke på knappen "SEND DIN BESTILLING" på vårt online skjema godkjenner du følgende betingelser:

1. Bestilling og bekreftelse

Den person/firma som bestilling er registrert på (bestiller), er også den som er ansvarlig for hele leieforholdet og for alle i samme reisefølge. Den som bestiller oppholdet må være over 20 år. Bestiller er også økonomisk ansvarlig for hele bestillingen, herunder innbetaling av hele leiesummen samlet og eventuellt erstatning av skade som måtte oppstå. En bestilling er bindende enten den skjer skriftlig via online booking, e-post eller muntlig. Leieavtalen bekreftes skriftlig sammen med betalingsinformasjon av Mikrohyttene, primært via e-post. Det er viktig at Mikrohyttene kontaktes umiddelbart om denne ikke er mottatt. Bekreftelser kan etter bestillers ønske også sendes per post. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig til Mikrohyttene.

Online booking er bindene når Mikrohyttene har sendt bookingbekreftelse på e-post. Du vil motta betalingsinformasjon på e-post samtidig med bekreftelsen. Standard forfall er 10 dager. Dersom bestillingen skjer mindre enn 30 dager før ankomst, vil betalingsfristen være omgående.

2. Leieprisen

Våre priser er oppgitt i NOK (norske kroner) og dekker kun leie av hytta samt dyner, puter, toalettpapir, oppvaskklut, opptørkshåndkle, rengjøringsartikler og strøm, ved til oppvarming og gass. Leietaker må selv ta med sengetøy (laken, dynetrekk og putevar), håndklær og øvrige toalettartikler. Dette kan også leies av oss. Se mer på vår bookingside.

3. Avbestilling og endring

Avbestilling gjøres på e-post til: post@mikrohyttene.no eller på telefon 47 999 666.

Ved avbestilling mer enn 30 dager før ankomst refunderes hele beløpet minus et administrasjonsgebyr på kr 249,-.

Avbestilling under 30 dager før ankomst gir ingen tilbakebetaling.

Må du avbestille på grunn av sykdom anbefaler vi å sjekke om din reiseforsikring dekker dette.

Endring av bestilling kan gjøres inntil 30 dager før ankomst. Et endringsgebyr på kr 249,- tilkommer.

4. Gavekort

Mikrohyttene selger gavekort på overnatting og tjenester. Les mer på vår bookingside.

Gavekortet har en gyldighet på 1 år og inneholder en ID og en utløpsdato samt hva gavekortet gjelder for.

Utløpsdato er siste dato som overnatting må finne sted.

Gavekortet kan ikke byttes i kontanter eller andre tjenester.

Gavekort som selges på kampanjer kan ha en kortere utløpsdato. Denne dato kan man søke om å endre mot en utjevningsdifferanse. Dette vil Mikrohyttene vurdere i hvert enkelt tilfelle om de kan imøtekomme.

5. Tilleggstjenester, aktiviteter og pakker

Mikrohyttene kan tilby leie av sengetøy/håndklær og sluttrengjøring samt aktiviteter eller komfortpakker. Disse ytelsene kan bestilles samtidig med reservasjonen av hytta, eller under oppholdet. Betaling for tilleggstjenester kan foretas med kort, kontant eller ved bruk av Vipps. Les mer om våre tilleggstjenester og pris på vår bookingside.
Forhåndsbetalte tilleggstjenester eller pakker som ikke blir benyttet gir ingen rett til refusjon. Det kan gjøres unntak hvis årsaken til dette ligger hos Mikrohyttene.

6. Ankomst og avreise

Innsjekk fra kl 14 til kl 20 ankomstdagen. Utsjekk senest kl 12 avreisedagen. Ved uteblivelse uten avtale om sen innsjekk blir bestillingen kansellert. Mikrohyttene kan da fritt disponere eller leie ut objektet til andre. Innbetalt leie eller andre tjenester vil ikke bli refundert. Gratis parkering på Ranchen.

Tidligere innsjekk eller senere utsjekk er mulig om det ikke er andre gjester i hyttene. Dette må avtales med Mikrohyttene dagen før oppholdet. Overskridelse av utsjekktidspunktet medfører en ekstra kostnad på kr 500,- pr time.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om hytta ikke blir tatt i bruk, vil ikke berettige til reduksjon av leieprisen.

7. Opphold i hytta og rengjøring

Mikrohytta Kronen er beregnet for inntil 4 personer (maks 2 voksne).

Mikrohytta Dristig er beregnet for inntil 2 personer.

Om det skal oppholde seg flere personer (barn) i hyttene enn det antallet de er beregnet for må dette avtales skriftlig (e-post) på forhånd med Mikrohyttene. En ekstra kostnad pr/person/natt vil påløpe.

Hvis du ønsker å invitere venner eller familie på dagsbesøk under ditt opphold må dette avtales på forhånd med Mikrohyttene. Det vil påløpe en kostnad pr person på minimum kr 100,- for dagsbesøk.

Dersom hytta eller uteområdet benyttes av flere personer enn avtalt uten godkjennelse av Mikrohyttene vil det medføre økonomiske konsekvenser for leietaker. Det er mulig å slå opp telt på området rundt hytta under ditt opphold. Kontakt oss for avtale og pris.

Leietager plikter å lese og følge bruksreglene som er oppslått på hytta. Normal standard for ro og orden må også etterfølges. Hytta skal forlates i ryddet og rengjort stand. Har du leid sengetøy skal dette tas av og legges i bagen som det kom i. Hvis sluttrengjøring leies, skal likevel hytta være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Mikrohyttene forbeholder seg retten til å etterfakturere bestiller for dårlig vask, manglende rydding, skader etc.

Hyttene er røykfrie, og det må vises særdeles hensyn ved røyking utendørs grunnet skogbrannfaren. Sneiper kastes i bålpanne. Snus kastes i søpla. Røyking i hyttene vil medføre et gebyr på kr 5000,-

Leietaker må også sørge for at hytta forlates i forsvarlig låst og skadefri stand. Dersom uhell skulle oppstå, skal det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Uteområdet skal ryddes før avreise.

Vaskeutstyr finner du på hytta. Det er også mulig å bestille sluttrengjøring av hytta (ikke oppvask). Se pris på vår bookingside.

8. Kjæledyr

Kjæledyr er ikke tillatt.

9. Mangler ved hytta

Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til hytta, må det omgående eller så snart det er praktisk mulig meldes til Mikrohyttene på telefon 47 999 666. Ta gjerne bilder. Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med Mikrohyttene. Bruksanvisninger til forskjellige installasjoner som finnes i hytta må følges.

Dersom en leietaker ikke varsler om evt. skader, mangler eller mangelfull rengjøring, kan det medføre at han/hun vil bli stilt ansvarlig. Dette selv om andre kan ha forårsaket det inntrufne. Det er derfor viktig å rapportere alle mangler til Mikrohyttene.

Dersom leietaker ankommer en hytte som ikke er tilfredsstillende rengjort ved ankomst, gir det ikke automatisk rett til å la være å rengjøre hytta skikkelig før egen avreise. Dette må rapporteres til Mikrohyttene.

Fasiliteter som måtte finnes på hytta, og som ikke er beskrevet i presentasjonen (og dermed ikke er inkludert i leiesummen), står evt. også til leietakers disposisjon dersom ikke annet er opplyst. Hvis disse har feil eller manglende funksjoner o.l. kan det imidlertid ikke kreves utbedring, og det gis ikke rett til kompensasjon.

Mikrohyttene har rett til, innen rimelig frist til å rette opp feil og/eller at mangler utbedres.

Dersom leietaker forlater hytta grunnet mangel uten å ha underrettet Mikrohyttene, eller det ikke gis anledning til å utbedre eventuelle feil og mangler, kan Mikrohyttene heller ikke pålegges erstatnings- eller tilbakebetalingsansvar.

Dersom ovennevnte ikke følges, vil ikke leietaker være berettiget til saksbehandling og evt. kompensasjon, og en eventuell klage vil ikke bli tatt inn til behandling hos Mikrohyttene.

10. Nøkler og veibeskrivelse

Når oppholdet er bekreftet vil du motta et vedlegg med informasjon om veibeskrivelse og om hvor du kan hente nøkkel.

11. Force Majeure

Mikrohyttene hefter ikke for leieforhold i tilfelle naturkatastrofe, epidemiske sykdommer, grensesperringer, stopp for salg av valuta eller annen form for force majeure.

12. Oppdatering

Leiebetingelsene ble sist oppdatert 04.03.2018